Home De Formule Claeys

PrintPrint

De arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen voor 1/1/2012

De Formule Claeys

Indien het brutojaarloon van de bediende minstens 30.535 EUR (in 2011) bedraagt, wordt de opzeggingstermijn overeengekomen tussen de partijen, ten vroegste op het ogenblik dat de opzegging wordt gegeven. Indien de partijen niet tot een overeenkomst komen, moet de rechter zich hierover uitspreken.

De rechter beschikt over een grote beoordelingsmarge bij de begroting van de opzeggingstermijn door het gebrek van een duidelijke berekeningswijze in de wet.

De formule Claeys heeft tot doel de rechtsonzekerheid die daardoor ontstaat in te vullen met een statistische formule gebaseerd op de rechtspraak.

De formule Claeys 2011 is het resultaat van 643 uitspraken van de arbeidsrechtbanken en -hoven van het ganse land, geveld in 2010.


De Formule Claeys 2011

  • De formule Claeys 2011 voor bedienden met een brutojaarloon onder 120.000 EUR
  • Voor bedienden met een brutojaarloon van minder dan 120.000 EUR, luidt de formule Claeys 2011 als volgt:

    (0,87 * AnciŽnniteit) + (0,055 * Leeftijd) + (0,038 * Brutojaarloon / 1000 * 117,2 / index maand ontslag) -1,95 = maanden opzegging

    Om ervoor te zorgen dat de factor 'loon' uit de formule Claeys steeds op een zelfde wijze wordt gewogen, moet een indexformule toegepast worden. Het brutojaarloon moet worden vermenigvuldigd met volgende breuk: consumptie-index april 2011 (117,2) / consumptie-index maand van ontslag.

  • De formule Claeys 2011 voor bedienden met een brutojaarloon van minstens 120.000 EUR
  • Voor bedienden die, na toepassing van de breuk "consumptie-index april 2011 (117,2) /consumptie-index maand van ontslag " minstens 120.000 EUR verdienen, luidt de formule Claeys 2011 als volgt:

    (0,87 * AnciŽnniteit) + (0,055 * Leeftijd) - (0,0029 * Brutojaarloon / 1000 * 117,2 / index maand ontslag) + 2,96 = maanden opzegging

Er moet op gewezen worden dat deze formule een duidelijk andere samenstelling heeft dan de formule voor de lonen onder de 120.000 EUR. In de formule Claeys 2008 woog enkel de factoor loon minder zwaar bij de lonen vanaf 120.000 EUR. In de nieuwe formule is de intercept positief (+2,96) maar is de loonfactor negatief (-0,0029). Dit betekent: hoe hoger het loon, hoe lager het eindresultaat. Dat lager eindresultaat moet genuanceerd worden. De factor is 0,0029, wat betekent dat bij een loon van 200.000 EUR de aftrek slechts 0,6 maand bedraagt in het eindresultaat. Deze nieuwe formule geeft voor het eerst wiskundig weer dat de rechters de toepassing van de Claeys-formule op een bepaald loonniveau plafonneren of zelfs licht negatief corrigeren.