De formule Claeys 2011

De Arbeidsovereenkomstenwet geeft geen duidelijke berekeningswijze voor de opzeggingstermijn van 'hogere' bedienden. Dit zijn bedienden met een brutojaarloon dat minstens gelijk is aan 30.535 EUR (in 2011).


Sinds 1973 analyseert Thierry Claeys geregeld de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken en -hoven in verband met de door hen toegekende opzeggingstermijnen. Dit resulteert in een statistische formule die een handig instrument is om de passende opzeggingstermijn te voorspellen. Deze formule maakt gebruik van de parameters anciŽnniteit, leeftijd en loon van de bediende op het ogenblik van het ontslag.


In 2011 werd de formule Claeys vernieuwd op basis van de analyse van 643 rechterlijke uitspraken die in 2010 werden uitgesproken door de arbeidsrechtbanken en -hoven in het ganse land. Uit die analyse blijkt dat voor lonen van minstens 120.000 euro een alternatieve formule moet worden gebruikt, daar de rechters de parameter 'loon' niet zonder beperking in rekening nemen bij de beoordeling van de opzeggingstermijn.


De formule Claeys 2011 voor lonen tot 120.000 euro:

(0,87 x anciŽnniteit) + (0,055 x leeftijd) + (0,038 x loon/1000) Ė 1,95

De formule Claeys 2011 voor lonen vanaf 120.000 euro:

(0,87 x anciŽnniteit) + (0,055 x leeftijd) - (0,0029 x loon/1000) + 2,96


Voor de hoge lonen is de correctiefactor positief (+2,96) maar is de loonfactor negatief (-0,0029). Dit betekent : hoe hoger het loon, hoe lager het eindresultaat. Dat lager eindresultaat moet genuanceerd worden. De factor is 0,0029, wat betekent dat bij een loon van 200.000 euro de aftrek slechts 0,6 maand bedraagt in het eindresultaat.


Deze nieuwe formule geeft voor het eerst wiskundig weer dat de rechters de toepassing van de Claeys-formule op een bepaald loonniveau plafonneren of zelfs licht negatief corrigeren.


In het punt Calculator kunt u snel de opzeggingstermijn of de verbrekingsvergoeding berekenen op basis van de formule Claeys. U dient enkel de gegevens in te brengen.


In de rubriek 'rechtspraak' worden u eveneens de referenties aangereikt van 10 relevante beslissingen.