De formule Claeys 2011

De Arbeidsovereenkomstenwet geeft geen duidelijke berekeningswijze voor de opzeggingstermijn van 'hogere' bedienden. Dit zijn bedienden met een brutojaarloon dat minstens gelijk is aan 30.535 EUR (in 2011).


Sinds 1973 analyseert Thierry Claeys geregeld de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken en -hoven in verband met de door hen toegekende opzeggingstermijnen. Dit resulteert in een statistische formule die een handig instrument is om de passende opzeggingstermijn te voorspellen. Deze formule maakt gebruik van de parameters anci